Domov
Trgovina
Seznam želja0
|BREZPLAČNA DOSTAVA|
za vsa naročila nad 100€

Po zakonu o varstvu potrošnikov mladoletne ali popolnoma poslovno nesposobne osebe ne morejo nakupovati na daljavo, to lahko storijo le njihovi zakoniti zastopniki.

Prodajalec je podjetje Froh d.o.o., Gosposvetska cesta 7, 1000 Ljubljana

Vse cene so izražene v evrih vključujejo DDV. Trudimo se zagotoviti najboljši in najbolj natančen opis in sliko. Kljub temu ne moremo zagotoviti, da so vsi podatki in slike naprave popolnoma pravilni. Če je zaradi napake ali pomanjkljivosti objavljena cena v spletni trgovini napačna ali je bila medtem spremenjena, si pridržujemo pravico do spremembe. Froh d.o.o. si pridržuje pravico, da vas obvesti o spremembi ali pravilnosti cene in vam omogoči potrditev ali preklic naročila. V kolikor so naročeni izdelki prodani, preden bo plačilo prispelo na naš račun, bomo kupca o tem obvestili in mu ponudili podoben izdelek ali vrnili denar.

V PRIMERU NEMOŽNOSTI DOBAVE ZAHTEVANIH IN PLAČANIH ARTIKLOV PO PONUDBI OZIROMA NAROČILU SPLETNE TRGOVINE JE PODJETJE Froh d.o.o. DOLŽNO PLAČNIKU (KUPCU) VRNITI VSA PLAČANA SREDSTVA, KI GA JE ISTI POLOGIL NA RAČUN PODJETJA ZA NAMEN NAKUPA SPORNIH PREDMETOV.

Skladno z zakonom, ki zadeva vse lastnike spletnih trgovin v celotni EU, vam Froh d.o.o. ponuja možnost reševanja morebitnih sporov pri spletnem nakupovanju preko platforme ‘Spletno reševanje sporov’. Več informacij najdete TUKAJ (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platforma je aktivna od 15. februarja 2016. leta.

Nova spletna platforma zdaj krepi zaupanje v spletno nakupovanje in tako pomembno prispeva k strategiji enotnega digitalnega trga EU.

REKLAMACIJE

Sprejemamo reklamacije po specifikaciji proizvajalca za kupljeni izdelek. Vsak oglaševani izdelek gre v pregled na pooblaščeni servis. Izdelkov v trgovini ne menjamo, preden jih ne pregleda pooblaščeni servis. Izdelkov v trgovini ne bomo testirali osnovne funkcionalnosti, prav tako ne bomo odkrili napake na licu mesta.

Servis in rezervne dele zagotavlja pooblaščeni zastopnik za Slovenijo. Okvarjeno napravo lahko odnesete neposredno na pooblaščeni servis ali pa mi poskrbimo za prevoz do pooblaščenega servisa. Nismo pooblaščeni servis in ne ugotavljamo ali je izdelek pravilen ali ne, niti se ne odločamo ali ga bomo zamenjali/popravili, vse reklamacije posredujemo pooblaščenim servisom. Ob prijavi izdelka z napako morate priložiti kopijo računa, garancijski list, opis napake in celotno dokumentacijo. Garancija ne vključuje škode, nastale zaradi nestrokovnega ravnanja, mehanske poškodbe, poškodbe zaradi udara strele, previsoke napetosti ali obrabe naprave.

Ob predaji kupljenega blaga mora kupec preveriti vsebino pošiljke za vse pripadajoče dele, navedene v specifikaciji proizvajalca. V primeru napak vas prosimo, da nas o tem obvestite čim prej, najkasneje pa v roku 48 ur od prevzema kupljenega blaga. Naknadnih reklamacij ne sprejemamo!

Stvarne napake, za katere odgovarja prodajalec
(1) Prodajalec odgovarja za stvarne napake stvari, ki jih je imel ob prehodu nevarnosti na kupca, ne glede na to, ali je za to vedel.
(2) Prodajalec odgovarja tudi za tiste stvarne napake, ki se pokažejo po prehodu nevarnosti na kupca, če so posledica vzroka, ki je obstajal pred tem.
(3) Domneva se, da je napaka, ki se je pokazala v šestih mesecih od prenosa tveganja, obstajala v času prenosa tveganja, razen če prodajalec dokaže drugače ali če nasprotno ne izhaja iz narave stvari ali narave napake. .
(4) Ne odgovarja za neznaten stvarni primanjkljaj.

Kadar gre za stvarne napake
Obstaja slabost:

1) če stvar nima potrebnih lastnosti za njeno redno rabo ali za promet,
2) če stvar nima potrebnih lastnosti za posebno rabo, za katero jo kupec pridobiva, in ki je bila prodajalcu znana ali bi mu morala biti znana,
3) če stvar nima lastnosti in lastnosti, ki so izrecno ali molče dogovorjene, oziroma predpisane,
4) če je prodajalec izročil stvar, ki ni enaka vzorcu ali modelu, razen če je bil vzorec ali model pokazan zgolj informativno,
5) če stvar nima lastnosti, ki so sicer pri drugih istovrstnih stvareh in bi jih kupec glede na naravo stvari lahko upravičeno pričakoval, zlasti ob upoštevanju javnih izjav prodajalca, proizvajalca in njunih zastopnikov o lastnosti stvari (oglasi, označevanje stvari ipd.),
6) če je artikel neustrezno montiran, če je storitev montaže vključena v izpolnitev kupoprodajne pogodbe,
7) če je nepravilna montaža posledica pomanjkljivosti v navodilih za montažo.

Če je kupec na podlagi izjav proizvajalca ali njegovega zastopnika pričakoval obstoj določenih lastnosti stvari, se napaka ne upošteva, če prodajalec za te izjave ni vedel ali bi moral vedeti ali so te izjave ovržene do sklenitve pogodbe oziroma niso vplivale na kupčevo odločitev o sklenitvi pogodbe.

Napake, za katere prodajalec ne odgovarja
(1) Prodajalec ne odgovarja za napake, če so bile kupcu znane ob sklenitvi pogodbe ali mu niso mogle ostati neznane.
(2) Šteje se, da kupcu niso mogle ostati neznane tiste napake, ki bi jih skrbna oseba s povprečnim znanjem in izkušnjami osebe istega poklica in poklica kot kupec zlahka opazila pri običajnem pregledu stvari.
(3) Določba 2. odst. tega člena ne velja za pogodbe, ki jih fizična oseba kot kupec sklene izven svoje gospodarske ali poklicne dejavnosti s fizično ali pravno osebo, ki nastopa kot prodajalec v okviru svoje gospodarske ali poklicne dejavnosti (potrošniška pogodba).
(4) Prodajalec pa odgovarja tudi za napake, ki bi jih kupec zlahka opazil, če bi izjavil, da je stvar brez napak ali da ima stvar določene lastnosti ali lastnosti.

Pregled stvari in vidnih napak
(1) Kupec je dolžan prejeto stvar pregledati na običajen način ali jo dati pregledati, takoj ko je to po rednem poteku stvari mogoče, in o vidnih napakah obvestiti prodajalca v osmih dneh, v primeru gospodarske pogodbe brez odlašanja, sicer izgubi pravico, ki mu na tej podlagi pripada.
(2) Kadar se pregled opravi v navzočnosti obeh strank, je dolžan kupec svoje ugovore zaradi vidnih napak takoj sporočiti prodajalcu, sicer izgubi pravico, ki mu na tej podlagi pripada.
(3) Če je kupec odpremil artikel naprej brez pretovarjanja, prodajalec pa je ob sklenitvi pogodbe vedel ali je moral vedeti za možnost takega nadaljnjega odpremljanja, se pregled artikla lahko odloži do njegovega prispetja na novo namembni kraj, pri čemer je kupec dolžan prodajalca obvestiti o napakah takoj, ko bi zanje izvedel od svojih strank v rednem toku stvari.
(4) Pri potrošniških pogodbah potrošnik kot kupec ni dolžan artikla pregledati ali ga dati v pregled, je pa dolžan o obstoju vidnih napak obvestiti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko jih je ugotovil. napaka.

Skrite napake
(1) Kadar se po prejemu stvari s strani kupca izkaže, da ima stvar kakšno napako, ki je ni bilo mogoče odkriti z običajnim pregledom ob prevzemu stvari, je kupec pod grožnjo izgube pravic dolžan: o tej napaki obvestiti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je napako odkril, pri gospodarski pogodbi pa brez odlašanja.
(2) Prodajalec ne odgovarja za napake, ki se pokažejo po preteku dveh let od izročitve stvari, pri gospodarski pogodbi pa šest mesecev.
(3) Pri prodaji rabljenega blaga se lahko pogodbeni stranki dogovorita za rok enega leta, pri gospodarskih pogodbah pa za krajši rok.
(4) S pogodbo se lahko roki iz odstavka tega člena podaljšajo 2. in 3. tega člena.

Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga

Uporabnik ima pravico, da v 14 dneh podjetju pisno sporoči odstop od pogodbe, in sicer na e-naslov prodaja@ehome-shop.si. Ob vrnjenem izdelku je potrebno priložiti obrazec za vračilo (odstop od pogodbe), ki ga najdete TUKAJ. Uporabnik mora nato blago vrniti podjetju v 14 dneh po pisnem sporočilu, s tem da sam krije neposredne stroške vračila. Izdelki morajo biti nepoškodovani. Priložena mora biti kopija računa. Možnost vračila ne velja za blago katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim posebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo. Možnost vračila prav tako ne velja za programsko opremo, računalniške igre, zgoščenke ( CD ), filme ( DVD ) in potrošni material, v primeru, da je bila odstranjena originalna embalaža. Stroške vračila blaga krije uporabnik. Ponudnik vrne celotno kupnino (kupnina s stroški dostave) nemudoma oziroma najkasneje pa v roku 14 dni od odstopa od pogodbe. Prodajalec ima pravico vračilo kupnine zadržati do prevzema vrnjenega blaga ali do predložitve dokazila, da je kupec izdelek poslal prodajalcu. Kupec mora blago vrniti na naslov: Froh d.o.o., Gosposvetska cesta 7, 1000 Ljubljana

INFORMACIJE O SPLETNI TRGOVINI

Froh d.o.o. se maksimalno trudi za ažurnost in točnost podatkov na spletnem mestu. Froh d.o.o. ne more jamčiti za 100% točnost vseh prikazanih informacij o izdelkih in storitvah. V izjemnih primerih so možna odstopanja med dejanskimi podatki in podatki, ki so dostopni na spletnih straneh. Froh d.o.o. se zavezuje, da bo v vsakem takem primeru naročilo revidiral in kontaktiral kupca, da se osebno dogovorita o alternativah. Prav tako fotografije izdelkov morda ne ustrezajo vedno izdelkom, ki so dejansko na voljo, in jih je treba razumeti le kot informativno ilustracijo. Za vse dodatne informacije se obrnite na komercialno službo Froh d.o.o.

POGOJI UPORABE

Strani www.ehome-shop.si so v lasti podjetja Froh d.o.o. Pri uporabi www.ehome-shop.si veljajo tukaj navedena pravila in pogoji uporabe ter vsa veljavna in veljavna zakonodaja. Froh d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni ta pravila in pogoje uporabe v skladu z zakonodajo.

AVTORSKE PRAVICE

Strani www.ehome-shop.si so v lasti podjetja Froh d.o.o. Vse vsebine na www.ehome-shop.si kot so besedila, grafične vsebine, blagovne znamke (logotipi), ikone, avdio in video posnetki, digitalni prenosi, programski paketi in podatki so last last www.ehome-shop.si ali naših ponudnikov vsebin in so zaščitene z domačimi in mednarodnimi predpisi o varstvu avtorske in sorodnih pravic, to je pravic industrijske lastnine, njihova nepooblaščena uporaba pa pomeni kršitev predpisov o varstvu intelektualne lastnine. . Vsa programska oprema, uporabljena na www.ehome-shop.si, je last www.ehome-shop.si ali ponudnikov programskih rešitev in je zaščitena s predpisi o varstvu avtorskih in sorodnih pravic.

VAŠ UPORABNIŠKI RAČUN

Če uporabljate to spletno mesto, ste odgovorni za zaupnost vašega uporabniškega računa – uporabniškega imena, gesla in drugih osebnih podatkov ter za omejitev dostopa do vašega računalnika. Sprejemate odgovornost za vse dejavnosti, ki se izvajajo z uporabo vašega uporabniškega imena in gesla.

ELEKTRONSKO KOMUNICIRANJE

Ko obiščete www.ehome-shop.si ali nam pošljete elektronsko pošto (e-mail), z nami komunicirate elektronsko. S tem soglašate z elektronsko komunikacijo z www.ehome-shop.si. Z vami komuniciramo preko elektronske pošte ali s pomočjo informacij na www.ehome-shop.si. S tem se strinjate z vsemi pravili, opozorili, obvestili in drugimi sporočili, preko katerih komuniciramo z vami.

OCENE, KOMENTARJI IN DRUGE VSEBINE

Obiskovalci lahko objavljajo ocene, komentarje in drugo vsebino; pošiljati e-čestitke in druge oblike komuniciranja ter pošiljati predloge, ideje, pripombe, vprašanja in druge informacije, v kolikor te vsebine niso nezakonite, opolzke in grozeče narave ter niso namenjene diskreditaciji dobrega imena nekoga, kršitvi zasebnosti, ali kršijo pravice intelektualne lastnine tretjih oseb ali podobne narave. Ni dovoljeno pošiljanje in deljenje programskih virusov, političnih kampanj, verižnih pisem, množične e-pošte ali katere koli druge oblike neželene pošte. Uporaba nepravilnih ali tujih e-naslovov, lažno predstavljanje druge osebe in/ali organizacije ali druga navedba napačnega vira vsebine in komunikacije ni dovoljena. Froh d.o.o. si pridržuje pravico (ne pa tudi obveznosti), da tovrstne vsebine izbriše ali spremeni, ne pa tudi rednega preverjanja vseh objavljenih vsebin.

PRIJAVE KRŠITEV VARSTVA IN PRAVIC

Froh d.o.o. spoštuje pravice intelektualne lastnine in druge pravice tretjih oseb. Če menite, da je bilo vaše delo kopirano ali kako drugače kršene vaše pravice, nas obvestite.

TVEGANJE IZGUBE

Vsi izdelki, storitve in drugi artikli na straneh Froh d.o.o. so last Froh d.o.o. . Pri kupoprodajnih pogodbah preide nevarnost naključne izgube ali poškodbe blaga na potrošnika v trenutku, ko je blago izročeno njemu ali osebi, ki jo on imenuje, ki ni prevoznik. Če je bil prevoznik izbran na predlog potrošnika, preide nevarnost nenamerne izgube ali poškodbe blaga na potrošnika v trenutku, ko je blago izročeno prevozniku.

Mehanizem izvensodnega reševanja sporov
Izvaja se v skladu s priporočilom Evropske komisije (2001/310/EC)

Pravila vedenja trgovca

»Pravila ravnanja trgovcev« so dogovor ali pravilnik, ki ni sprejet v obliki zakona ali drugega predpisa, ki ureja način ravnanja trgovcev, ki so se zavezali k spoštovanju teh pravil ravnanja v zvezi s na eno ali več poslovnih praks ali gospodarskih sektorjev”

Zloraba Froh d.o.o.

Froh d.o.o. se trudi, da je to spletno mesto v pravilnem in varnem stanju. Prosimo, da nam sporočite vse težave in zlorabe, žaljive vsebine ter kršitve teh in drugih pravil. Froh d.o.o. si pridržuje pravico, da brez omejevanja drugih pravnih sredstev omeji, začasno prekine ali ukine naše storitve in uporabniške račune, prepove dostop do spletne strani www.ehome-shop.si, izbriše ali spremeni vsebino, ki jo ponuja, ter uporabi tehnične in pravne metode ter korake, da bi uporabnikom onemogočili dostop do spletnega mesta, če menimo, da povzročajo težave, ne upoštevajo zakonov ali se ne obnašajo v skladu s temi pogoji uporabe. Froh d.o.o. si pridržuje tudi pravico do ukinitve nepreverjenih uporabniških računov.
Froh d.o.o. lahko poleg izključitve uporabnikov, ki ne upoštevajo tukaj navedenih Pogojev uporabe in drugih pravil, ki veljajo na strani www.ehome-shop.si, zahteva povračilo nastale škode ali izgubljenega dobička, ki ga Froh d.o.o. utrpi zaradi neizpolnjevanje teh pogojev.

ODPOVED ODGOVORNOSTI

TO SPLETNO MESTO JE NA VOLJO “KOT JE” IN “KOT JE NA VOLJO”. IZRECNO SE STRINJATE Z UPORABO TEGA SPLETNEGA MESTA NA LASTNO ODGOVORNOST.
Froh d.o.o. NE JAMČI, DA TA SPLETNA STRAN, NJENI STREŽNIKI IN E-POŠTA, KI GA POŠILJA Froh d.o.o. , BREZ VIRUSOV ALI DRUGIH ŠKODLJIVIH KOMPONENT. Froh d.o.o. NE ODGOVARJA ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO, KI IZHAJA ZARADI UPORABE TEGA SPLETNEGA MESTA, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA, NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, KAZENSKO IN POSLEDIČNO ŠKODO.
Froh d.o.o. NE ODGOVARJA ZA DEJANJA TRETJIH OSEB.

REŠEVANJE SPOROV

Morebitne spore bosta prodajalec in kupec poskušala reševati sporazumno in sporazumno, v nasprotnem primeru je pristojno sodišče po sedežu prodajalca.

Pogoje poslovanja in sklepanja pogodb na daljavo s sredstvi komunikacije na daljavo primarno urejajo tukaj navedeni Pogoji poslovanja in uporabe, razen če se pogodbeni stranki (Prodajalec in Kupec) ne dogovorita drugače. Pogoji poslovanja in uporabe so predmet

Z obiskom www.ehome-shop.si se strinjate, da tukaj navedene pogoje uporabe ureja nacionalna zakonodaja. Za vse spore, ki lahko izhajajo ali so kakor koli povezani z vašim obiskom wwwehome-shop.sir ali izdelki, ki ste jih kupili preko www.ehome-shop.si, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Zagrebu.

Pravila za uporabo spletnega mesta, spremembe pravil in ekskluzivnost
Pazljivo preglejte naše druge pravilnike in smernice, kot je pravilnik o zasebnosti, objavljen na tej strani. Ta pravila veljajo tudi med vašim obiskom www.ehome-shop.si Froh d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni strani, pravila in te pogoje uporabe. Če je katerikoli od tukaj navedenih pogojev razglašen za neveljavnega, neobstoječega ali iz kakršnega koli razloga neizvršljivega, bodo taki pogoji razglašeni ločeno od drugih in ne bodo vplivali na veljavnost in izvršljivost drugih pogojev.

GARANCIJA

Vsi artikli kupljeni v trgovini Froh d.o.o. imajo garancijo. Večina artiklov ima, odvisno od proizvajalca, garancijo, daljšo od enega leta. Garancijski list je sestavni del dobave naročenega izdelka kupcu. Kupec je dolžan hraniti garancijski list in račun ves čas garancije. Račun in garancijski list sta edina dokumenta, s katerima kupec uveljavlja svoje pravice.

Froh d.o.o. jamči pooblaščeni servis po izbiri proizvajalca za artikle, ki jih kupec kupi neposredno pri Froh d.o.o. v skladu s splošnimi pogoji garancije in servisiranja, ki jih zagotavlja proizvajalec posameznih artiklov.

Z garancijo vam proizvajalec izdelka zagotavlja brezplačno popravilo kupljenega izdelka v skladu z veljavnimi predpisi in pogoji, opisanimi v garancijskem listu. V primeru neizpolnjevanja te obveznosti vam bo izvajalec garancije izdelek zamenjal z novim ali vam vrnil denar. Garancijski rok prične teči z dnem prodaje naprave, ki je vpisan v garancijski list in overjen z žigom in podpisom.

Garancija ne vključuje škode, nastale zaradi nestrokovnega ravnanja, mehanske poškodbe, poškodbe zaradi udara strele, previsoke napetosti ali obrabe naprave. V izogib nesporazumom je dolžnost prodajalca in kupca, da izdelek pregledata in opozorita na morebitne mehanske poškodbe pri dostavi, v tem primeru bo izdelek zamenjan.

Prodajalec in kupec bosta morebitne spore poskušala reševati sporazumno in sporazumno, v nasprotnem primeru pa je pristojno sodišče v kraju sedeža prodaje.

Back to Top
Izdelek je dodan v vašo košarico